Eventyrligt møde ved floden Murr

Internet banede vej for feriens overraskende højdepunkt i den sydtyske by Murrhardt

Nyrestaurerede, smukke gamle huse indrammer torvet i sydtyske Murrhardt, et halvt hundrede kilometer nordøst for Stuttgart i området Naturpark Schwäben-Fränkischer Wald

Af Rolf Murhart

Det startede i al beskedenhed, men tog på det nærmeste pippet fra Næstved-familien, der blev inviteret til officiel modtagelse på rådhuset i den sydtyske by Murrhardt.

Baggrunden er kort fortalt, at under planlægning i det tidlige forår af sommerens ferietur til Venedig, opstod også ønsket om at besøge den sydtyske by, som familiens slægtsnavn stammer fra - byen Murrhardt, et lille halvt hundrede kilometer nordøst for Stuttgart i Sydtyskland.

Det blev til kig på Tysklandskort og så lige et tjek på Internet... og minsandten, om ikke Murrhardt er på det globale netværk, med debut september året før.

Det smukke "rosafarvede" og nyrestaurerede rådhus idyllisk på torvet i Murrhardt - på adressen:

Murrhardt Rathaus Markplatz 10 D-71540 Murrhardt

Borgmester Ulrich Burr i Murrhardt tog imod familien Murhart i byrådssalen

Fra venstre med ryggen til kulturchef Thomas Zeeb, herefter kommunaldirektør Dietmar Teich, journalist på Murrhardter Zeitung Elisabeth Klaper samt borgmester Ulrich Burr i selskab med familien Murhart på Gasthof "Die Krone" i Fornsbach, fem kilometer øst for Murrhardt

E-mails og et hotel
Vi kastede os nysgerrigt over de mange Internet-hjemmesider... og der blev sendt en e-mail til byen med forespørgsel på to overnatninger.
Nogle dage senere kom tysk mail retur. Hotelreservation i orden - og så overraskelsen, vi blev tilbudt guided bytur.
Et par elektroniske brevvekslinger senere var et beskedent og absolut privat besøg i byen på plads - troede vi. Men vi gjorde regning uden vært.
To dage før, der blev kørt fra Næstved, kom endnu en e-mail - nu med et udførligt program til en uforglemmelig torsdag 9. juli '98: Modtagelse på rådhuset af borgmester Ulrich Burr, udveksling af gaver (vi havde Kähler-keramik og Næstved-trolde i bagagen), rundtur i kommunen Stadt Murrhardt med kommunaldirektør Dietmar Teich, middag med borgmester Burr, Dietmar Teich og vores "e-mail-ven", kulturchef Thomas Zeeb - og sluttelig sidst på dagen historisk byrundtur med museumsdirektør Rolf Schweizer fra Carl Schweizer Museum, private museum grundlagt i 1931.
Vi blev desuden fulgt gennem det meste af dagen af journalist Elisabeth Klaper fra "Murrhardter Zeitung", ligesom der på rådhustrappen om formiddagen var fotografering til lokalavisen - følgende artikel var dagen efter på forsiden af Murrhardter Zeitung:

På billedet i Murrhardter Zeitung ses til venstre kommunaldirektør Dietmar Teich - og til højre kulturchef Thomas Zeeb og borgmester Ulrich Burr

Hvorfor gør byen Murrhardt sig så stor ulejlighed for en Næstved-familie? Fordi byens ledelse og avis kunne se det morsomme i navneligheden - "slægtsskabet" - mellem en dansk familie Murharts besøg i sydtyske Murrhardt, og ikke mindst at Internet havde været forbindelsesleddet.

Kulturchef Thomas Zeeb, som var vores første e-mail kontaktmand i Murrhardt, og som siden sørgede for Gasthof-reservation, den officielle modtagelse på byens rådhus samt middag på "Die Krone" i Fornsbach

En by og en flod

Syv kilder udspringer side om side her på bjergtoppen, 455 meter over havet og er den spæde start på floden Murr. I tørketid er vandtilstrømningen blot 2 liter i sekundet. Murr er knapt 55 km lang og munder ud i floden Neckar ... og senere Rhinen. Under normale omstændigheder skulle Murr munde ud i Donau, men en massiv bjergkam tvinger Murr i retning Rhinen

Stadt Murrhardt med cirka 15.000 indbyggere ligger idyllisk midt i det bjergrige Schwäben Naturpark. Netop dér, hvor den knapt 55 kilometer lange flod Murr udspringer.

Murr har sammen med ordet hardt (græsområde i skovlysning eller ved mose) navngivet byen, hvis historie med sikkerhed føres tilbage til romertiden.
Romerrigets grænse mod nordøst gik nemlig tværs gennem denne germanske eller galler by, hvis mandlige befolkning i ca. 120 år "frivilligt" var udskrevet til den romerske hær. Som et kuriosum kan tilføjes, at romerne
beviseligt stavede bynavnet netop som familienavnet - Murhart.
I historiebøgerne dukker Murrhardt atter op i 1389, hvor byen får sit nuværende byvåben - to ulve og et nåletræ.

Murrhardt har gennemført restaureringen i bymidten helt ned til mindste detajle ... eksempelvis prydes langt de fleste brønddæksler med byvåbnet

Set med nutidens øjne prydes bymidten af smukke restaurerede huse, stræder og veje, bygget idyllisk omkring floden Murr. En lille flod, der ikke som Susåen i Næstved har lidt skæbne som overdækket vandløb i byens hjerte, men gennem årtusinder har fået lov til at bevare sit naturlige og snoede løb, i smuk harmoni og forståelse med tidens byplanlæggere.

Floden Murr har fået lov at bevare sit naturlige snoede løb gennem byen Murrhardt. Mens Næstveds byplanlæggere for vel godt et kvart århundrede siden ønskede en overdækket Suså i bymidten, har Murrhardt valgt at bevare flodidyllen. Spændende bliver det for Næstved, hvordan en frilagt Suså sommeren 2001 ændrer gademiljøet i Havnegade

Murrhardt ligger i området Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Byen er ikke overrendt af turister, selv om mange i Stadt Murrhardt har fundet ferieområdet Waldsee, som et spændende fritidssted med bl.a. stor badesø
og campingplads. Læs mere på Murrhardt Online

Fritidsområdet Waldsee bare 4-5 km uden for Murrhardt er mange tyskeres foretrukne ferie- og campingområde med restaurant, svømning og vandreture samt stor børnelegeplads. Om vinteren bruges den kunstige sø til skøjteløb, ligesom der naturligvis er rig lejlighed til ski-aktiviteter

Gasthof Engel har været i slægten Bunks eje siden 1553, fortæller
Wolfgang Bunk. Hustruen Hannelore Zügel er af kendt tysk kunstmalerslægt

Murrhardt er desuden den verdensberømte kunstmaler Reinhold Nägeles fødeby - her hans gravsted i Murrhardt

Wolfgang Bunk er vin- og kunstkender, mener Hannelore Zügel

Gasthof Engel på torvet i Murrhardt er prydet med Zügel-kunst samt nogle mindre værker af Reinhold Nägele

Ægteparret Bunk/Zügel fik forøvrigt i bryllupsgave et grafisk arbejde af Reinholt Nägele

- Verdens ældste fjernsyn. St. Walterichs Kirches nordside har dette
træskærerarbejde, som siden 1520 er brugt til at fortælle børn og voksne de bibelske fortællinger, fortæller museumsdirektør Rolf Schweizer midt i billedet

Murrhardt har forsket i sin årtusindgamle historie og fundet placeringen af byens oprindelige byporte. Hvor de engang var opført i højde og drøjde, er de nu markeret i brolægningen i "sivegaderne" omkring torvet

Murrhardt er typisk sydtysk bayern-idyl - en mindre by med kun 15.000 indbyggere

E-mail adresse til Murrhardt: info@murrhardt.de - og Internet-URL: http://www.murrhardt.de

Denne Murrhardt-side er designet 18. november 1999 - og er baseret på artikel i Ugebladet Weekend lørdag 20. november 1999.

Tilbage til Murharts hjemmesider
... til vores historie om familienavnet, til lidt generelle oplysninger om byen Murrhardt
Hjemmesidedesign Rolf Murhart